09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان کم خونی"

کم خونی و درد استخوان!

کم خونی وضعیتی است که در آن شما فاقد گلبول های قرمز سالم کافی برای حمل اکسیژن کافی به بافت های بدن خود هستید. ابتلا به کم خونی که به آن هموگلوبین پایین نیز گفته می شود، می تواند باعث احساس خستگی و ضعف شود. وجود آهن، در...

Call Now Button