09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "دریافت نوار مغز"

الکتروانسفالوگرام (EEG)

EEG یا نوار مغزی، فعالیت مغز را اندازه گیری می کند. در صورت داشتن علائمی مانند تشنج یا گیجی، ممکن است پزشک نوار مغز را تجویز کند. نوار مغز بی خطر و بدون درد است. نوار مغز چیست؟ EEG (الکتروانسفالوگرام) سیگنال های الکتریکی...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال