09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "دستگاه Nemus ایتالیا"

نوار مغز دقیق با دستگاه Nemus ایتالیا

  کلینیک تخصصی دکتر بتول دادخواه از جمله مراکزی است که خدمات نوار مغز را با دستگاه Nemus ایتالیا یکی از پیشرفته ترین دستگاهای روز دنیا و تحت استانداردهای جهانی ارائه می دهد. نوار مغز چیست؟ نوار مغزی که به آن...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال