09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "دلیل غش کردن"

عوامل احتمالی «غش کردن»

زمانی که جریان خون به مغز کم شود، مغز کنترل خود را روی اعضای بدن از دست می‌دهد، لذا قدرت و هوشیاری‌اش کم شده یا از بین می‌رود و فرد غش می‌کند. اگر غش کردن با یک مشکل جدی پزشکی همراه نباشد، این عارضه معمولاً بعد از چند...

درباره غش کردن چه می دانید؟

غش کردن به معنی از دست دادن ناگهانی هوشیاری است که به صورت موقت رخ میدهد و معمولا به دلیل نرسیدن اکسیژن به مغز اتفاق می افتد. نرسیدن اکسیژن به مغز ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد، از جمله کاهش فشار خون. اغلب غش کردن به...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال