09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "دوران بارداری"

درمان سردرد دوران بارداری

بارداری تحول مهمی در زندگی یک هر زن است که می تواند تغییراتی را در بدن او به وجود آورده و باعث ایجاد سر دردهای تنشی ناشی از استرس در ماه های ابتدایی شود. البته سر درد هایی که در اواسط یا اواخر دوران بارداری اتفاق می افتد...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال