09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "دیس کینزی"

دیسکینزی تاخیری چیست؟

دیس کینزی تاخیری یک عارضه جانبی غیر معمول برخی داروها است. افراد مبتلا نمی توانند حرکات صورت خود را کنترل کنند. و  تیک هایی در صورت آنها ایجاد می شود. مانند: گاز گرفتن لب فشار دادن زبان پلک زدن سریع این عارضه ممکن...

Call Now Button