09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "دی هیدروارگوتامین"

موثرترین دارو برای درمان سردرد خوشه ای

هیچ درمانی برای سردرد خوشه ای وجود ندارد. هدف از درمان کاهش شدت درد، کوتاه کردن دوره سردرد و جلوگیری از حملات است. از آنجایی که درد سردرد خوشه ای به طور ناگهانی ایجاد می شود و ممکن است در مدت کوتاهی فروکش کند، ارزیابی و...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال