09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "رفتار خودکشی"

شناخت رفتار خودکشی گرایانه و خودزنی!

اگر بتوان عوامل خطر و علائم هشدار دهنده را بیاموزیم، در بسیاری از موارد می توان از خودکشی دوست یا عزیزی جلوگیری کیم. این علائم عبارتند از: افسردگی تغییر شخصیت رفتار آسیب رساندن به خود گفتگو در مورد تمایل به...

Call Now Button