09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "روانپزشک"

تفاوت روانپزشک و نورولوژیست!

خیلی از افراد وظایف روانپزشک و پزشک متخصص مغز و اعصاب را  یکسان می دانند. دلیل چنین ذهنیتی به خاطر این است که هر دو پزشک بالینی هستند اما بین نیاز بیماران و بیماری هایی که درمان می کنند اختلاف وجود دارد. در این مطلب قصد...

Call Now Button