09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "روان درمانی"

بهبود کیفیت زندگی مبتلایان به صرع کانونی

صرع یکی از فراوانترین اختلالات عصب شناختی با میزان شیوع تقریبی ۹ تا ۴ درصد در جهان است.  سازمان جهانی بهداشت بیماری صرع را یک بیماری مزمنِ همراه با  داغ اجتماعی معرفی می کند که با اختصاص یک درصد از بار جهانی بیماری-ها،...

Call Now Button