09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "رژیم کتو"

آیا تشنج با رژیم غذایی قابل کنترل است؟

رژیم کتوژنیک راهی برای درمان بیماران مبتلا به صرع کنترل نشده است. اگرچه خواص این رژیم غذایی به خوبی روشن نشده است، اما با موفقیت باعث کاهش تشنج در بسیاری از بیماران شده است. رژیم کتوژنیک رژیمی کم کربوهیدرات، پرچرب و...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال