زانوی دونده

علت تق تق زانو هنگام راه رفتن چیست؟

صدای تق تق زانو معمولاً بی ضرر هستند و فقط ممکن است پیامد پیری مفاصل باشند. ولی در برخی موارد می تواند نشانه یک آسیب جدی مانند پارگی منیسک یا علائم اولیه آرتریت زانو باشند

Call Now Button