09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "زمان سکته مغزی"

آیا سکته مغزی درمان می شود؟

 سکته مغزی که در واقع به معنای آسیب بافت مغز به دنبال انسداد یکی از رگهای خونرسان مغز است، یکی از بیماریهای ناتوان کننده و دومین علت مرگ و میر در کشور ما، ایران، است. سکته مغزی بیماری است که به طور ناگهانی و بدون هشدار...

Call Now Button