09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "زوال عقلانی"

آلزایمر چطور در فرد پدید می آید؟

متخصص مغز و اعصاب: به نظر می رسد که بیماری آلزایمر در اثر فاسد شدن سلولهای منطقه هیپوکامپ که معمولا مقدار زیادی استیل کولین تولید می کنند به  وجود می آیند . سلولهای مغزی یا نورونهایی که آسیب دیده اند . پلاکهایی جمع می...