09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "زوال مغز"

عادت های بدی که باعث آسیب به مغز می شوند!

مغز مهمترین اندام بدن انسان محسوب می‌شود و همه فعالیت‌ها مانند نفس کشیدن، راه رفتن، غذا خوردن، خوابیدن و بسیاری دیگر از کارها را کنترل می‌کند. در صورتی که این عضو مهم بدن آسیب ببیند، زندگی انسان با تغییرات بزرگی...

Call Now Button