09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "ساقه مغز"

آناتومی و عملکرد مغز انسان

مغز اندام پیچیده ای است که فکر، حافظه، احساسات، لمس، مهارت های حرکتی، بینایی، تنفس، دما، گرسنگی و هر فرآیندی که بدن ما را تنظیم می کند را کنترل می کند. مغز و نخاع که از آن امتداد می‌یابند، با هم، سیستم عصبی مرکزی یا CNS را...

صدمه مغزی و حمایت از پروسه توانبخشی

  متخصص مغز و اعصاب:  برای درک بهتر صدمه مغزی و حمایت از پروسه توان بخشی فرد صدمه دیده،  بابد روی اطلاعات پایه تاکید کرد تا از این طریق به پرستاران و اعضای جامعه که شامل معلمان و کارفرمایان بالقوه می شوند کمک...

Call Now Button