09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "ساییدگی مفصل"

علت درد مفاصل در زنان!

تفاوت های ساختاری بدن زنان نسبت به مردان در ابتلای آنها به برخی از انواع درد مفاصل موثر است. زنان به دلیل ساختار بدنی ضعیف تر نسبت به مردان بیشتر به دردهای مفصلی دچار می شوند و این عامل یکی از مهم ترین علت های درد مفاصل...

Call Now Button