09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "ساییدگی کمر"

درمان انحرافات ستون فقرات

ناهنجاری ستون فقرات یک راستا یا منحنی غیر طبیعی ستون مهره های استخوانی است. اسکولیوز و کیفوز بزرگسالان می تواند به دلیل ساییدگی کمر مرتبط با افزایش سن یا عوارض جراحی های گذشته ایجاد شود. بدشکلی متوسط ​​زمانی رخ می دهد که...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال