09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "ستون فقرات"

آسیب حاد نخاعی چیست؟

دکتر بتول دادخواه: ستون فقرات از استخوان های زیادی به نام مهره تشکیل شده است. نخاع از طریق کانالی در مرکز این استخوان ها به سمت پایین می رود. طناب نخاعی مجموعه ای از اعصاب است که پیام هایی را بین مغز و بقیه بدن برای حرکت و...

Call Now Button