09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سردردهای خوشه ای"

انواع سردرد و راه درمان آن!

  این سؤالی است که ممکن است برای هر کسی اتفاق افتاده و به صورت های مختلفی مثل ضربان دار بودن یا سوت کشیدن توصیف شود. از لحاظ زمانی هم ممکن است مداوم بوده یا برای چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد. برای دانستن علل مختلف...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال