09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سردرد بالای سر"

علت سردرد بالای سر و چشم

سردرد به عنوان درد در هر ناحیه از سر تعریف می شود. تعدادی از انواع مختلف سردرد یا شرایط دیگر می تواند باعث ایجاد درد در بالای سر یا پشت هر دو چشم شود. علاوه بر درد، سردرد در این ناحیه نیز ممکن است باعث حساسیت به نور و...

Call Now Button