09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سردرد تکراری"

هشت سردرد خطرناک

سردرد یک درد یا ناراحتی در سر، پوست سر یا گردن است. انواع رایج سردردها عبارتند از: سردردهای تنشی سردردهای میگرنی یا خوشه ای سردردهای سینوسی سردردهایی که از گردن شروع می شود. هنگامی که تب پایین نیز دارید ممکن است...

Call Now Button