09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سردرد ساعت زنگ دار"

سردرد هیپنیک چیست؟

سردرد هیپنیک نوع نادری از سردرد است که در هنگام خواب رخ می دهد و فرد را از خواب بیدار می کند، به همین دلیل است که نام مستعار «سردرد ساعت زنگ دار» را به خود اختصاص داده است. این درد می تواند حداقل ۱۵ دقیقه طول بکشد و ممکن است...

Call Now Button