09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سردرد كلاستر"

چه نوع سردردهایی وجود دارد؟

متخصص مغز و اعصاب: یکی از شایعترین علت مراجعه به متخصص مغز و اعصاب در تهران " نورولوژیست" سردرد است. سردرد به ٢ نوع اولیه و ثانویه طبقه بندی می کند.  سردرد اولیه شامل: الف-میگرن ب-سردرد تنشى (Tension) ج-سردرد کلاستر (خوشه...