09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سردرد هورمونی"

تشخیص و درمان سردردهای هورمونی در زنان

عوامل زیادی از جمله ژنتیک و سن باعث ایجاد و بروز سردرد در زنان و مردان می‌شود. با این وجود، خانم‌ها اغلب متوجه رابطه‌ای بین سردرد و تغییرات هورمونی می‌شوند. در این مطلب با عمده دلایل تغییرات در سطح هورمون‌ها که منجر به...