09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سر و مغز"

ضربه به سر و مغز چیست؟

ضربه به سر می تواند انواع مختلفی از آسیب های سر و مغز را ایجاد کند که به آن آسیب مغزی تروماتیک (TBI) می گویند. مشکلات ناشی از آسیب سر عبارتند از: شکستگی جمجمه یا شکستگی در یکی از استخوان های جمجمه و در برخی موارد، جمجمه به...