09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سلامت فقرات"

ورزشهای مناسب ستون فقرات

با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد از افراد در دوره ای از زندگی خود کمردرد را تجربه می کنند، می توان گفت که همه افراد در معرض خطر کمردرد هستند. کمردرد می‌تواند از یک درد مبهم و مداوم تا درد شدید باشد. این مشکل می‌تواند بر...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال