09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سم بوتولینیوم"

تزریق بوتاکس برای درمان بلفارواسپاسم

نخستین سوالی که در موضوع درمان بلفارواسپاسم  ( انقباض پلک ها) با تزریق بوتاکس ممکن است پیش آید این است که بوتاکس مورد استفاده برای این درمان چیست و چه فوایدی دارد؟ باید گفت که سم بوتولینیوم ماده‌ای است که توسط یک نوع...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال