09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سندرم تونل کارپال"

سندرم تونل کارپال یا گزگز دست و پا!

گزگز نشانه چیست؟ افرادی که نسبت به بی حسی، درد، سوزش دست و پا و یا گزگز دست و پا شکایت دارند، این پرسش برای آنها به وجود می آید که گزگز نشانه چیست؟ یحتمل شما هم تجربه کرده اید زمانی که یک جا به طور ثابت می نشینید و یا می...