09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سندرم تونل کارپ"

ضعف دست ناشی از سندرم تونل کارپ!

ضعف دست می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله سندرم تونل کارپ، آرتریت، نوروپاتی محیطی و کیست‌های گانگلیون ایجاد شود. ضعف دست یا قدرت پنجه می‌تواند انجام وظایف روزانه را بسیار دشوار کند. در ادامه با برخی دلایل ضعف دست،...