09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سندرم درد میوفاشیال"

سندرم درد میوفاشیال چیست؟

سندرم درد میوفاشیال یک بیماری ناتوان کننده شایع در عضلات و بافت های نرم بدن است. درد از یک یا چند نقطه ماشه ای منتشر می شود که توسط فشار یا هر چیز دیگری تحریک می شود. سندرم درد میوفاشیال سندرم درد میوفاشیال، وضعیتی است که...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال