09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سندرم مرکزی نخاع"

سندرم آسیب به مرکز نخاع

سندرم آسیب به مرکز نخاع، که اغلب فقط "سندرم طناب مرکزی" نامیده می شود، اصطلاح پزشکی برای مجموعه ای از علائم است که زمانی رخ می دهد که بخش مرکزی نخاع آسیب دیده باشد. در سندرم طناب مرکزی، آسیب نخاع معمولاً در گردن اتفاق می...

Call Now Button