09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سندرم کانال کارپال"

درمان سندرم گرفتگی مچ دست

نشانگان دالان مچ دست یا سندرم تونل کارپال، یکی از شایعترین دردهای نوروپاتی است که در نتیجه فشردگی عصب میانی در ناحیه دالان مچ دست ایجاد می‌شود. عصب میانی، حس را در انگشتان شست، نشانه، انگشت سبابه و قسمتی از انگشت حلقه را...