09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سنکوپ عصبی"

سنکوپ عصبی چیست؟

سنکوپ وازوواگال شایعترین علت غش کردن است. این پدیده به خاطر واکنش پیچیده‌ی عروقی عصبی رخ میدهد که در نتیجه‌ی آن خونرسانی به مغز کاهش پیدا می کند. سنکوپ وازوواگال زمانی اتفاق می‌افتد که به دلیل واکنش بیش از حد بدن به...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال