09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سنکوپ وضعیتی"

سنکوپ مغزی چیست؟

سنکوپ یک اصطلاح پزشکی برای غش کردن یا از حال رفتن است. این امر به دلیل افت موقت مقدار خونی است که به مغز می رسد. سنکوپ ممکن است در صورت افت ناگهانی فشار خون، کاهش ضربان قلب یا تغییر در مقدار خون در نواحی بدن اتفاق...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال