09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سوزش پا"

ارتباط سندرم پای بی قرار و گزگز کردن دست و پا

گاهی اوقات برخی افراد از عبارت گزگز کردن برای بیان سوزش پا استفاده می‌کنند که پزشکان متخصص مغز و اعصاب آن را احساس حرکت مایع یا حرکت مورچه در ساق پاها توصیف کرده اند. شکایت از این حالت نشانگر سندرم پای بی‌قرار است. این...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال