09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سکته‌های مغزی"

اختلالات مرتبط با متخصص مغز و اعصاب (نورولوژیست)

مغز یک توده نرم سلول‌های عصبی و بافت‌های حمایتی است. مغز چند قسمت عمده دارد: مغز، مخچه و ساقه مغز. این قسمت‌ها با هم کار می‌کنند، اما هر کدام دارای عملکرد خاصی هستند. بزرگترین بخش مغز، بیشتر قسمت فوقانی جمجمه را...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال