سکته قلبی

خطر سکته مغزی با مصرف نمک!

مصرف نمک به مقدار کم در برنامه غذايي ما لازم و ضروري است. ولي ما معمولاً 10 تا 20 برابر مقدار مورد نياز بدن، نمک مصرف مي کنيم. البته سه...

Call Now Button