09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سکته مغزی چیست؟"

افزایش خطر سکته مغزی با مصرف سیگار!

سیگار کشیدن یکی از عوامل خطر در بسیاری از بیماری ها شناخته شده است و در برخی مطالعات نزدیک به ۴۰% علل مرگ در سیگار ذکر شده است. اثر سیگار در ایجاد حمله مغزی بعنوان یکی از عوامل خطر در فرد سیگاری (Smoker) شناخته شده است ولی این...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال