09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سکته مغزی چیست؟"

افزایش خطر سکته مغزی با مصرف سیگار!

سیگار کشیدن یکی از عوامل خطر در بسیاری از بیماری ها شناخته شده است و در برخی مطالعات نزدیک به ۴۰% علل مرگ در سیگار ذکر شده است. اثر سیگار در ایجاد حمله مغزی بعنوان یکی از عوامل خطر در فرد سیگاری (Smoker) شناخته شده است ولی این...