09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "صرع کودکان"

درمان بیماری صرع در کودکان

 صرع در کودکان یکی از چالش برانگیز ترین مواردی است که والدین یا پرستاران کودک ممکن است با آن مواجه گردند. در صورتی که که فرزند شما مبتلا به صرع است ممکن است نگرانی و سوالات خاصی در این مورد داشته باشید. این مقاله...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال