09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "عامل سکته مغزی"

مراقبت از بیمار سکته مغزی

نحوه مراقبت از بیمار سکته مغزی در منزل و انجام اقدامات اولیه از اهمیت زیادی برخوردار است. به تعبیری؛ هر سکته مغزی متفاوت است، بنابراین هر بهبودی متفاوت است. در چنین شرایطی افراد احساسات مختلفی را تجربه می کنند و بهترین...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال