09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "عصبی مرکزی"

افسردگی سیستم عصبی مرکزی (CNS) چیست؟

افسردگی سیستم عصبی مرکزی - یا CNS - زمانی اتفاق می‌افتد که عملکردهای عصبی طبیعی بدن کند شوند. این موضوع می تواند ناشی از مصرف بیش از حد مواد، مسمومیت، یا سایر شرایط پزشکی باشد. افسردگی سیستم عصبی مرکزی یا CNS اغلب زمانی رخ می...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال