09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "عصبی"

تفاوت سرگیجه حقیقی و سرگیجه کاذب؟

متخصص مغز و اعصاب: سرگیجه از علت های مراجعه به متخصص مغز و اعصاب است. سرگیجه حقیقی احساسی است که در آن شخص حس می کند خودش یا محیط اطرافش می چرخند یا حرکت می کنند.  سرگیجه حقیقی و سرگیجه کاذب چه تفاوتی با هم دارند؟  در...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال