09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "عصب دست"

تست نوار عصب و عضله (EMG)

ممکن است بارها از دوستان و یا آشنایانی شنیده باشیم که قصد انجام نوار عصب و عضله را دارند. اما این سوال در ذهن ما به وجود آمده است که نوار عصب و عضله چیست و چه کاربردهای دارد. در این مطلب قرار است در مورد کاربرد نوار عصب و...