09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "عصب شناسي"

نکاتی که به مغز و حافظه کمک می کند

متخصص مغز و اعصاب: علوم بنيادي اعصاب (عصب شناسي و رفتارشناسي مغز و سلسله اعصاب)، از جمله دانش هاي پيچيده اي است که به تدريج و آرام- آرام وارد عرصه هاي زندگي مي‌شود. امروزه کاربردهاي عصب شناسي در علوم تربيتي و آموزش و پرورش،...