09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "عصب عضله"

تشخیص ام اس با نوار عصب و عضله!

نوار عصب و عضله برای تشخیص ام‌اس نیز استفاده می شود البته باید در نظر داشت که با تست عصب عضله نمی توان ام‌اس را مستقیما تشخیص داد بلکه با نوار عصب و عضله علل بی حسی و خواب رفتگی ستون فقرات بررسی می شود. در واقع تشخیص...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال