09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "عصب نخاعی"

عوامل ایجاد مثانه نوروژنیك (عصبی)

  درمان مثانه نوروژنیك (عصبی) در ایران با كمك دستگاه تحریك كننده عصب نخاعی مثانه انجام می شود. این روش بیماران مبتلا را از داشتن سوند برای پیشگیری از بی اختیاری ادرار بی نیاز می كند. عوامل ایجاد کننده مثانه نوروژنیك...