09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "عصب و عضله سوزنی"

واکنش عضلات به سیگنال های الکتریکی

                               نوار عصب و عضله تست عصب و عضله (EMG)، یک روش تشخیصی است که نحوه واکنش عضلات به سیگنال های الکتریکی ارسالی به سلول های عصبی تخصصی به نام عصب های حرکتی را اندازه گیری می کند. اگر فردی علائم عارضه...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال