عصب و عضله و سیاتیک

تشخیص درد سیاتیک با نوار عصب و عضله

تست نوار عصب و عضله به منظور تشخیص بیماری های عصبی عضلانی است. به کمک این تست امکان تشخیص بیماری ها و مشکلات متعددی وجود دارد که یکی از آن ها درد سیاتیک است.

Call Now Button