09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "عفونت گوش"

علت و عوامل انواع سردردها

  متخصص مغز و اعصاب: این سؤالی است که ممکن است برای هر کسی اتفاق افتاده و به صورت های مختلفی مثل ضربان دار بودن یا سوت کشیدن توصیف شود. از لحاظ زمانی هم ممکن است مداوم بوده یا برای چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد. برای...